Nedbrytbar stålurne

Urner   Vi har et lite utvalg av både nedbrytbare urner og pynteurner. Vennligst kontakt oss for å få en oversikt over tilgjenelige urner. Du kan ellers se et utvalg på denne linken.

Kremering

Det finnes to typer kremeringer

Separatkremering:
Dyret blir behandlet adskilt fra andre dyr. Kliniikken fyller ut en rekvisisjon, og det foretas grundig merking før dyret blir levert til oss. Kremeringen og retur av urne foregår etter hevnvisningen på rekvisisjonen.

Felleskremering:  
Ditt dyr vil bli kremert sammen med andre dyr.
Asken vil bli gravd ned på en minnelund i
krematoriets nærområde.